what going on?

Pokémon 1x83

Episode 83

Pokémon 1×83
Pokémon 1×83
Jan. 28, 1999

Pokémon season 1